Privacyverklaring


Algemeen
Uw bezoek aan onze website doet ons genoegen en we willen u graag bedanken voor uw interesse in onze onderneming en onze producten. Bescherming van uw privacy bij het gebruik van onze website wordt door ons erg belangrijk gevonden. We willen u daarom graag in kennis stellen van onderstaande informatie.
Het bedrijf: AVD Aluvelgen Detailing , Lindenstraat 298, 2070 Zwijndrecht, Belgié, BTW:BE0671.606.224, email: parts@aluvelgen-avd.be tel:+32487133637


I. Informatie over de verzameling van persoonlijke gegevens


1) Verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens

In beginsel verzamelen wij geen persoonsgegevens van bezoekers van onze website. Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld wanneer u deze voor de uitvoering van een overeenkomst, het openen van een klantaccount of in het kader een contactopname zelf aan ons doorgeeft, en deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en de verwerking van uw aanvragen. Na het einde van de overeenkomst blijven uw gegevens met het oog op toepasselijke belasting- en handelsrechtelijke bewaartermijnen opgeslagen, maar worden na afloop van deze termijnen gewist.


2) Doorgeven van persoonsgegevens

Door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst doorgegeven aan de met levering belaste transportonderneming, voor zover dit voor levering van de goederen noodzakelijk is, en uw betalingsgegevens geven we in het kader van de afwikkeling van betalingen door aan de daarmee belaste kredietinstelling.


3) Cookies

Op deze website wordt gebruik gemaakt van zogenoemde "cookies”, die ertoe dienen onze internetpagina's gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken bijvoorbeeld om het gebruik van en het navigeren door onze website te verbeteren. De cookies stellen ons in staat het aantal keren dat de website wordt aangeklikt en de algemene navigatie te meten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Wij maken u erop attent dat enkele van deze cookies door onze server op uw computersysteem geplaatst worden. Het gaat daarbij in de regel om zogenoemde "sessie cookies" die zich daardoor kenmerken dat ze bij het afsluiten van uw browser automatisch van uw harde schijf worden gewist. Andere cookies blijven op uw computer aanwezig en stellen ons in staat uw computer bij uw volgende bezoek te herkennen (zogenoemde permanente cookies). Uiteraard kunt u, indien uw browser dit toelaat, cookies weigeren. Houdt er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet of alleen beperkt gebruikt kunnen worden wanneer uw browser zodanig ingesteld is dat het plaatsen van cookies (door onze website) geweigerd word.


4) Informatie over de rechten van de klant en contact

U heeft recht op kosteloze informatie over van u opgeslagen gegevens, evenals zo nodig recht op rectificatie, afscherming of wissen van deze gegevens. Wanneer u verdere vragen heeft over verzamelen, verwerken of gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Hetzelfde geldt voor verzoeken met betrekking tot informatie, afscherming of wissen en rectificatie van uw persoonsgegevens, evenals voor herroeping van gegeven toestemming. AVD Aluvelgen Detailing , Lindenstraat 298, 2070 Zwijndrecht,Belgié, BTW:BE0671.606.224, email: parts@aluvelgen-avd.be , tel:+32487133637 .


5) Kriteria voor het opslaan van persoonlijke gegevens

Wij gebruiken de persoonlijke gegevens op grond van de in deze verklaring genoemde rechtsbasis en slaan persoonlijke gegevens op. Indien de gegevens routinematig niet meer nodig zijn voor het opstellen of de afwikkeling van een contract worden ze, na inachtneming van de termijn van de wettelijke bewaarplicht, gewist.


6) Verandering van de verklaring inzake gegevensbescherming Om wettelijke en/of bedrijfsorganisatorische redenen kunnen in de toekomst, ook op korte termijn, veranderingen resp. aanpassingen van onze verklaring inzake gegevensbescherming nodig zijn. Stel u altijd op de hoogte van de nieuwste versie van onze verklaring inzake gegevensbescherming.


7) Gebruik van onze webshop

Als u iets in onze webshop wilt bestellen is het voor het afsluiten van het contract vereist dat u uw persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer) opgeeft, die we voor de afwikkeling van uw bestelling nodig hebben. De voor de afwikkeling van de contracten vereiste verplichte informatie is afzonderlijk gemarkeerd, overige informatie is vrijwillig. De door u ingevulde gegevens gebruiken wij voor de afwikkeling van uw bestelling. Voor dat doel kunnen we uw betalingsgegevens aan onze bank doorgeven. (“Nakoming van een overeenkomst”).
We kunnen bovendien de door u opgegeven gegevens gebruiken om u informatie te verschaffen over meer interessante producten uit ons portfolio, of u e-mails te sturen met technische informatie.
Wij zijn handelsrechtelijk en belastingrechtelijk verplicht om uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor de duur van tien jaar op te slaan. Wij beperken echter ons gebruik, d.w.z. uw gegevens worden alleen gebruikt voor de wettelijke verplichtingen.
Om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens - en dan in het bijzonder uw financiële gegevens - in onbevoegde handen komen, wordt de bestelprocedure versleuteld.


8) Gebruik van social media

Wij gebruiken op het ogenblik de volgende social media plug ins: Facebook, Google+, Twitter, Instagram, YouTube. Daarbij gebruiken we de zgn. twee-kliks-oplossing. Dat wil zeggen: als u op onze website komt, worden in principe geen persoonlijke gegevens aan de aanbieder van de plug-ins doorgegeven. De aanbieders van de plug-ins zijn te herkennen aan hun logo. Wij geven u de mogelijkheid om via de button rechtstreeks met de aanbieder van de plug-in te communiceren. Alleen als u op het markeerde veld klikt en het daardoor activeert, ontvangt de aanbieder van de plug-in de informatie dat u de bijbehorende website van ons online-aanbod hebt opgeroepen. Bovendien worden de in deze verklaring genoemde gegevens overgedragen. Als het om Facebook gaat, wordt het IP-adres volgens de verklaring van de aanbieder in Belgie onmiddellijk na het oproepen geanonimiseerd. Door de activering van de plug-in worden dus persoonlijke gegevens van u aan de desbetreffende plug-in-aanbieder doorgegeven en daar (bij Amerikaanse aanbieders in de VS) opgeslagen. Omdat de plug-in-aanbieder de gegevens vooral met behulp van cookies verzamelt, raden wij u aan om voor het aanklikken van het grijs gemaakte hokje via de beveiligingsinstellingen van uw browser alle cookies te wissen. Wij hebben noch invloed op de ingevoerde data, noch zijn ons de volle omvang van het gebruik van de gegevens, de doelen van dat gebruik en de duur van de opslag van de gegevens bekend. Ook hebben wij geen informatie over het wissen van de ingevoerde data.
De plug-in-aanbieder slaat de informatie die over u is opgevraagd als gebruikersprofiel op en gebruikt deze alleen voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of op de vraag afgestemde vormgeving van haar website. Een dergelijke evaluatie vindt vooral plaats (ook voor niet ingelogde gebruikers) om op de vraag afgestemde reclame weer te geven en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U kunt bezwaar maken tegen de opstelling van deze gebruikersprofielen. Daarvoor dient u zich aan de aanbieder van de betreffende plug-in te wenden. Wij bieden u via die plug-ins de mogelijkheid om interactie te hebben met de sociale netwerken en andere gebruikers, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter kunnen vormgeven.
Het doorgeven van de gegevens geschiedt onafhankelijk van het feit of u een account bij de aanbieder van de plug-in hebt of daar hebt ingelogd. Als u bij de aanbieder van de plug-in hebt ingelogd, worden uw bij ons opgevraagde gegevens rechtstreeks toegevoegd aan het account dat u bij de aanbieder van de plug-in hebt. Als u de geactiveerde button bevestigt en bijv. de pagina koppelt, slaat de aanbieder van de plug-in ook deze informatie op op uw gebruikersaccount en deelt ze in het openbaar met uw contacten. Wij raden u aan om na het gebruik van een sociaal netwerk regelmatig uit te loggen, maar vooral voor het activeren van een button, omdat u op die manier een plaatsing van uw profiel bij de aanbieder van de plug-in kunt vermijden.
Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling door de aanbieder van de plug-in krijgt u in de volgende verklaring van gegevensbescherming van deze aanbieder. Daar krijgt u ook meer informatie over uw rechten en de mogelijkheden tot het instellen van een bescherming voor uw privégegevens.
Adressen van de desbetreffende aanbieders van plug-ins en URL met hun aanwijzingen voor gegevensbescherming:
Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; meer informatie over het opvragen van gegevens: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications en http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook heeft zich onderworpen aan het EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .
Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=nl . Google heeft zich onderworpen aan het EU-US-Privacy-Shield , https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .
Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter heeft zich onderworpen aan het EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA, een dochteronderneming van Facebook Inc.. Informatie over gegevensbescherming: https://help.instagram.com/155833707900388
YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, een dochteronderneming van Google LLC. Informatie over gegevensbescherming en het nakomen van het EU-US-Privacy Shield: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de